Spreek je uit, luister en check!

Slechte communicatie is in veel bedrijven de oorzaak van een hoop ellende, zo ook in familiebedrijven. Miscommunicatie kost enorm veel tijd, geld en energie. Mensen begrijpen elkaar verkeerd, spreken zaken niet voldoende uit naar elkaar, doen aannames of luisteren niet goed naar elkaar. In de kern ligt de oorzaak regelmatig bij de leidinggevende. Hoe kan hij of zij ervoor zorgen dat er wél goed gecommuniceerd wordt binnen het (familie)bedrijf?

Note: wij schrijven in dit artikel over ‘hij’, maar hier zou net zo goed ‘zij’ kunnen staan.

Wij merken regelmatig dat de leidinggevende van het team vaak de veroorzaker van problemen op gebied van communicatie is. Hoe duidelijk is hij? Hoe goed kan hij luisteren? En geeft hij zelf het goede voorbeeld van een goed gesprek?

Communicatie gebeurt op heel veel verschillende niveaus. Daar gaat het al mis. We zenden een bepaalde boodschap uit en vervolgens verwachten we dat die boodschap ontvangen wordt zoals we hem verstuurd hebben. Was dat maar waar! De ontvanger bepaalt namelijk hoe hij iets interpreteert en zijn referentiekader kan totaal anders zijn dan die van de zender; zo wordt er dus ook iets anders ontvangen. Het gevaar hierbij is dat zowel de zender als de ontvanger de aanname doen dat ze elkaar goed begrijpen.

In veel gevallen is de communicatie zelf niet het echte probleem, maar is er een onderliggend probleem. Om effectief te communiceren, moet er een vorm van verbinding zijn. Je moet de connectie voelen en elkaar vertrouwen. Dit vertrouwen is nodig om goed conflicten te kunnen hebben. Een conflict hoeft geen ruzie te zijn; dat is vaak waar de angst ligt. Constructieve conflicten dragen bij aan het helder krijgen van elkaars standpunten, waardoor het mogelijk wordt om gezamenlijk weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn liggen met het gezamenlijke doel dat jullie willen bereiken.

In familiebedrijven is er tussen de familieleden vaak een onvoorwaardelijk vertrouwen naar elkaar, maar uit angst voor conflicten binnen de familie, worden zaken niet constructief uitgesproken. Dit leidt weer tot misvattingen en andere problemen die daar weer het gevolg van zijn.

Effectief communiceren begint bij jezelf. Zorg dat je duidelijk communiceert maar check ook of de boodschap door de ander is ontvangen is zoals jij deze hebt verzonden. Luister goed naar wat er gezegd wordt en probeer tussen de regels door te luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Ook hier geldt weer: check of het klopt wat je ontvangen hebt. Dus spreek je uit, luister en check!

Wil jij aan de slag met effectieve communicatie? Neem vandaag nog contact met ons op!

Vergelijkbare berichten